Доступ до публічної інформації та звернення громадян

Законодавство про доступ до публічної інформації 

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» 

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.11.2011 № 444 «Про забезпечення доступу до публічної інформації» 

Наказ Держводагентства від 31.01.2012 № 45 «Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, та регламенту розміщення такої інформації»

Наказ Держводагентства від 09.04.2012 №186 “Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації в Держводагентстві України”